Κεντρικό κατάλυμα της Παραλίας Οφρυνίου, ζητά να προσλάβει υπάλληλο για τη Reception.

Απαραίτητα Προσόντα

Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Γνώση υπολογιστών
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Επαγγελματική εμφάνιση & συμπεριφορά
Ευγένεια & επικοινωνιακές δεξιότητες
Προσαρμοστικότητα - Αντίληψη

θα εκτιμιθουν
Γνώση διαχείρισης πλατφόρμας κρατήσεων (AirBnB, Booking, Expedia)
Επιπρόσθετες γλώσσες (βουλγαρικα ρουμανικα γερμανικα Γαλλικά)

Αρμοδιότητες:

Υποδοχή πελατών
Διεκπεραίωση αφίξεων - αναχωρήσεων πελατών
Διαχείριση κρατήσεων
Αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων
Ταχεία εξεύρεση λύσεων σε θέματα & προβλήματα που προκύπτουν

Παροχες

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Αμοιβή και μπόνους παραγωγικότητας
Επαγγελματική εξέλιξη

Προσφέρω θέση εργασίας με μισθό 1000 ευρώ
Εργασία πλήρους απασχόλησης
Με σύναψη συμβολαίου
Όχι εξ' αποστάσεως εργασία
Όχι πρακτική άσκηση
Με αποδοχές

Κατηγορία Εργασίας
Κλάδος Εταιρείας
Σχέση απασχόλησης
Επίπεδο Σπουδών
Περιοχή
Πόλη
Διαθέσιμη μέχρι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: #10517
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 25.03.23, 8:45
ΛΗΞΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ: 24.04.23
Βρήκατε κάποιο πρόβλημα στην αγγελία; Επικοινωνήστε μαζί μας για αυτή την αγγελία!