Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ανακοίνωσε τη νέα Πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 18,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόσκληση επικεντρώνεται σε 3 θεματικές ενότητες:

 • Θεματική 1: Γαλάζια Εργαστήρια
  • Αποκατάσταση και τη διατήρηση των θαλάσσιων αποθεμάτων
  • Μη εκραγέντα πυρομαχικά στις θάλασσες
  • Καινοτόμες μαρίνες και σκάφη αναψυχής
  • Θαλάσσια βιομάζα και γαλάζια βιο-οικονομία
  • Οικολογικές υδατοκαλλιέργειες
    
 • Θεματική 2: Γαλάζια Καριέρα – Θέσεις εργασίας
   
 • Θεματική 3: Γαλάζια Οικονομία
   

Η χρηματοδότηση φτάνει μέχρι και ποσοστό 80% (65% για τη θεματική της Γαλάζιας Οικονομίας).

Για περισσότερες πληροφορίες για τις θεματικές, τον προϋπολογισμό, τις αιτήσεις δείτε εδώ. 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.