Οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο

Τρεις νέες προκηρύξεις για 388 θέσεις στο δημόσιο θα εκδοθούν εντός του καλοκαιριού, ενώ ήδη τρέχουν οι διαδικασίες για δύο προκηρύξεις για 625 θέσεις. Συνολικά ο αριθμό των ανοικτών θέσεων στο δημόσιο ανέρχεται στις 1.033.

Ειδικότερα:

α) Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 5Κ/2018 για την πρόσληψη, με σειρά προτεραιότητας, 37 μονίμων υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΕΚΑΒ που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας.  Οι υποψήφιοι, με βάση τους όρους της προκήρυξης, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στο ΑΣΕΠ από 4/6/2018-19/6/2018 και να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ τον φάκελο με την εκτυπωμένη αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως στις 22/6/2018.

β) Εκδόθηκε η προκήρυξη 6Κ/2018 από το ΑΣΕΠ για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά την κάλυψη 588 θέσεων τακτικού προσωπικού (Δ.Ε-Τ.Ε-Π.Ε) στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους θα γίνει από 12/6/2018-27/6/2018 και του φακέλου των δικαιολογητικών έως στις 2/7/2018.Με την προκήρυξη ζητούνται ειδικότητες όπως προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, υπάλληλοι φύλαξης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι κλπ.

γ) Παράλληλα, εντός των επόμενων δύο μηνών, το ΑΣΕΠ θα προχωρήσει στην έκδοση τριών ακόμη προκηρύξεων για την πρόσληψη 388 μονίμων υπαλλήλων στα Υπουργεία Πολιτισμού, Μεταναστευτικής Πολιτικής και στον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Στον ΔΕΔΔΗΕ θα προσληφθούν 158 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε ειδικότητες όπως Ηλεκτροτεχνίτες, Μηχανικοί, Τεχνολόγοι, Οικονομολόγοι, Πληροφορικής κλπ.

Για το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής η προκήρυξη που θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ πιθανότατα τον Ιούλιο θα αφορά την πρόσληψη 50 υπαλλήλων για την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου και για το Υπουργείο Πολιτισμού η προκήρυξη θα αφορά την κάλυψη 200 θέσεων τακτικού προσωπικού σε ειδικότητες όπως φύλακες αρχαιοτήτων, πληροφόρησης, νυχτοφύλακες κλπ