Το Υπουργείο Εργασίας παρουσίασε πρόγραμμα συνεργασίας του ΟΑΕΔ με την Google, το οποίο προβλέπει την κατάρτιση αλλά και χρηματοδότηση νέων ατόμων, ηλικίας έως 45 ετών, με 15.000 ευρώ προς τον καθένα, για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), με τη βοήθεια της αμερικάνικης εταιρείας. Υπολογίζεται ότι από τη δράση θα αφορά τέσσερις χιλιάδες ωφελούμενους.

Αναλυτικότερα, το νέο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε 4.000 ανέργους έως 45 ετών να αποκτήσουν τις κατάλληλες ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη δική τους βιώσιμη επιχείρηση.  Στόχος είναι να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας, όπως έχουν διαμορφωθεί στη σημερινή, ψηφιακή εποχή, μέσω δωρεάν εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 35 ωρών, ώστε να είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία. Καλύπτονται θέματα όπως δημιουργία ταυτότητας της επιχείρησης, διαχείριση της αγοράς, εδραίωση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών κ.α.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Google. Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων συμμετοχής θα ανακοινωθεί σύντομα.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, οι άνεργοι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα αίτησης για το νέο πρόγραμμα επιδότησης νέας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ. Στόχος της δωδεκάμηνης δράσης θα είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 4.000 ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων θα ανέρχεται σε 14.800 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ στο επόμενο διάστημα.