Το ξενοδοχείο ANEMOESSA BOUTIQUE HOTEL 4* στην Μύκονο
δέχεται αιτήσεις για τη θερινή περίοδο 2021 με στόχο την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

Α) RECEPAT)IOBNAIRSMTA/NΥΠ( ΑcoΛdΛeΗBΛAΟ1Υ-2Π1Ο)ΔΟΧΗΣ ( code RE 1-21 ) Β) Σερβιτόρος / Σερβιτόρα ( code WA 1-21 )

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία

 • Άριστη γνώση Η/Υ

 • Άριστη γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο ( επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί

  προσόν )

 • Άριστη επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες και υπαλλήλους, με ευελιξία και

  προσαρμοστικότητα

 • Ευγένεια, αφοσίωση, ακρίβεια

 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, εργατικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα,

  ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου

 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

 • Εστίαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου

 • Συστάσεις

 

Παροχές:

 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα

 • Διαμονή

 • Διατροφή

 • Προοπτική εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας

Βιογραφικά και επικοινωνία στο e-mail

info@anemoessa.com

με απαραίτητη την αναγραφή ονοματεπώνυμου και του κωδικού θέσης στον τίτλο του μηνύματος

Τα στοιχεία των αιτήσεων (με επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία) θα παραμείνουν εμπιστευτικά.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Κατηγορία Εργασίας
Κλάδος Εταιρείας
Σχέση απασχόλησης
Επίπεδο Σπουδών
Πόλη
Διαθέσιμη μέχρι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: #6089
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 04.05.21, 16:44
ΛΗΞΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ: 03.06.21
Βρήκατε κάποιο πρόβλημα στην αγγελία; Επικοινωνήστε μαζί μας για αυτή την αγγελία!