Η εταιρία Virostop επιθυμεί να προσλάβει τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση:

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ΤΕΕ (Β κύκλου) ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού ή Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε επισκευές – συντηρήσεις μονάδων κεντρικού κλιματισμού ,θα θεωρηθεί προσόν.
 • Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Γνώση Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για την θέση του ψυκτικού)
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικότητα και οργανωτικότητα
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Προσφέρονται:

 • Αποδοχές βάση προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Παναγιώτης Σιαχούλης

 

 

 

Κατηγορία Εργασίας
Κλάδος Εταιρείας
Σχέση απασχόλησης
Επίπεδο Σπουδών
Πόλη
Διαθέσιμη μέχρι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: #6865
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10.08.21, 0:08
ΛΗΞΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ: 09.09.21
Βρήκατε κάποιο πρόβλημα στην αγγελία; Επικοινωνήστε μαζί μας για αυτή την αγγελία!