Θέση εργασίας: IT Support Engineer (Νέο Ηράκλειο)

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του τμήματος μηχανογράφησης, εταιρία με έδρα το Μοσχάτο επιθυμεί να εντάξει στο τμήμα ΙΤ ένα νέο συνεργάτη για την θέση του

IT System & Network Support

Αρμοδιότητες

 • Ο καθημερινός έλεγχος της ορθής λειτουργίας των συστημάτων και των αντιγράφων ασφαλείας της εταιρίας
 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες της εταιρίας για την επίλυση προβλημάτων (1st level support) 
 • Η διασφάλιση της ορθής λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού της εταιρίας
 • Η εκτέλεση της διαδικασίας παραμετροποίησης των συστημάτων κατά την ένταξη/αποχώρηση υπαλλήλων
 • Η καταγραφή οδηγιών και διαδικασιών που αφορούν το τμήμα μηχανογράφησης
 • H έρευνα αγοράς και παραγγελιών για τις ανάγκες του τμήματος
 • H επίβλεψη εργασιών στους χώρους της εταιρίας
 • H συμμετοχή σε ενεργά στα projects που αναλαμβάνει το τμήμα
 • Η τήρηση πολιτικών ασφαλείας της εταιρίας
 • Η επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες για επίλυση τεχνικών θεμάτων

Απαιτήσεις προφίλ υποψήφιου

 •     Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής τεχνικής κατεύθυνσης
 •     Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 •     Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση άνω των 2 ετών
 •     Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 •     Μεθοδικότητα και επαγγελματική προσέγγιση κατά την διεκπεραίωση των προβλημάτων που του ανατίθενται
 •     Γνώση λειτουργικών συστημάτων Linux, OSX & Windows
 •     Γνώσεις δικτυακής επικοινωνίας συστημάτων (ip networking-switching-routing)
 •     Γνώσεις συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν HW & SW Η/Υ
 •     Εμπειρία Linux admin θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 •     Εμπειρία Virtualization (VMWare) θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 •     Εμπειρία σε networking stack θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Παροχές

 •     Διαρκής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και συστήματα
 •     Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον
 •     Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων

 

Κατηγορία Εργασίας
Κλάδος Εταιρείας
Σχέση απασχόλησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: #19
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 06.06.18, 12:07
ΛΗΞΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ: 06.07.18
Βρήκατε κάποιο πρόβλημα στην αγγελία; Επικοινωνήστε μαζί μας για αυτή την αγγελία!