Γραμματειακή Υποστήριξη

Αγγελίες για θέσεις εργασίας στον τομέα της γραμματειακής υποστήριξης (γραμματείς, δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές κλπ)