Καθηγητές/Εκπονητές όλων των ειδικοτήτων για την υποστήριξη εργασιών

Το φοιτητικό φροντιστήριο MasterPen ζητά εκπονητές όλων των ειδικοτήτων για την υποστήριξη στη συγγραφή φοιτητικών εργασιών.
Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ
• Μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό δίπλωμα
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών
• Προϋπηρεσία στην υποστήριξη συγγραφής φοιτητικών εργασιών ή και άλλων επιστημονικών δοκιμίων
Σημειώσεις
• H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα
• Απαιτούνται συστάσεις από 2 - 3 εργοδότες
Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
masterpen.gr@gmail.com

Κατηγορία Εργασίας
Κλάδος Εταιρείας
Σχέση απασχόλησης
Επίπεδο Σπουδών
Περιοχή
Πόλη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: #1495
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 05.11.19, 11:25
ΛΗΞΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ: 05.12.19
Βρήκατε κάποιο πρόβλημα στην αγγελία; Επικοινωνήστε μαζί μας για αυτή την αγγελία!